Lagret är ofta den första och värsta flaskhalsen i produktionen.
www.lipu.fi / Företaget
Aktuellt


Inga nyheter för tillfället

Lipu effektiviserar lagerhanteringen och produktionen

Industriell produktion kräver massor av utrymme, tid och pengar när tunga och stora plåtar ska förvaras på konventionellt sätt. Det betyder ofta att lagret är den första och värsta flaskhalsen i produktionen.
Sedan 1997 har Lipu arbetat målmedvetet för att lösa dessa problem. Vi har utvecklat ett helt nytt lagersystem som kombinerar lagerfunktionerna med produktionen på ett sömlöst sätt och minskar behovet av golvyta samt ökar företagets lönsamhet och arbetssäkerheten.

Lipu är ett hydrauliskt system för vertikal förvaring av stora plåtar i omedelbar närhet av arbetsstationerna. Plåtarna lastas och lossas horisontellt, vilket gör det lätt att hantera dem med en portalkran eller en gaffeltruck. Det gör det lätt att hitta rätt plåt och ta ut den ur lagret för omgående bearbetning utan behov av besvärliga förflyttningar genom produktionsanläggningen.

Lipus huvudkontor ligger i Nyslott (Savonlinna) i Finland. I Sverige representeras vi av Intercut Sverige. Vi har även partners i Norge, Tyskland och Nederländerna som betjänar våra norska respektive central- och sydeuropeiska kunder.
 
Lipu Oy • Majakkaniemi 30 • 57200 Savonlinna, Finland • lipu@lipu.fi • Tel. +358 (0)40 558 1278