Lagret är ofta den första och värsta flaskhalsen i produktionen.

Rätt plåt kan hittas omedelbart.

Load it and pack it up!

Lipu-systemet

Lipu – ökad kapacitet och säkerhet

Lipu-systemet är avsett för lagring och förvaring av stora plåtar av stål, trä eller kompositmaterial, inklusive tjocka plåtar eller skivor. Systemet drivs hydrauliskt och består av en eller flera stomenheter med flera svängbara lagerplatser. I Lipus system förvaras plåtarna vertikalt, och lagret lastas och lossas när den valda lagerplatsen befinner sig i horisontell position. Det betyder att samtliga lagerplatser kan fyllas på och tömmas med hjälp av en portalkran eller en gaffeltruck från fyra olika håll: från vänster och höger sida, från framsidan och ovanifrån. Horisontell hantering av plåtarna ökar även arbetssäkerheten betydligt.

Lipu sparar utrymme och tid

Den vertikala förvaringen gör att Lipus system minskar behovet av golvutrymme med så mycket som 80 procent. Det minimala utrymmeskravet medger att plåtarna kan förvaras i omedelbar närhet av arbetsstationerna, vilket eliminerar onödiga transporter, slagskador och tidsspillan. Användningen av separata lagerplatser gör att rätt plåt kan hittas omedelbart och hämtas ut för bearbetning utan väntetid, eftersom innehållet i varje enskild lagerplats kan hämtas fram på bara 35 sekunder. Det ger en väsentlig förbättring av produktionens maskinutnyttjande och produktivitet.

Allt kan styras automatiskt

Lipus system kan styras manuellt eller av ett automationssystem. Lagersystemets manöverenhet kan anslutas via kabel eller trådlöst. Vid automatisk styrning identifierar ett produktionsprogram varje efterföljande plåt i processen. Systemet öppnar sedan rätt lagerplats, lyfter ut plåten och överför den till arbetsstationen med hjälp av en kran. Medan bearbetningen pågår förbereder systemet sig automatiskt för överföring av nästa plåt.

Automationssystemet kan anslutas som en del av lagerstyrningssystemet, vilket medger övervakning av lagersituationen i realtid. Dessutom kan ett automatiserat Lipu-system använda fjärrdiagnostisering, vilket snabbar upp analysen av till och med de mest ovanliga felsituationerna.