Lagret är ofta den första och värsta flaskhalsen i produktionen.

Rätt plåt kan hittas omedelbart.

Load it and pack it up!

Dimensionering

Produktfamilj

Förklaring till produktkoder:

  • De första två siffrorna anger bredden (dm)
  • Nästa två siffror anger längden (dm)
  • nR, n är antal stomenheter
  • De sista 1-2 siffrorna anger antal lagerplatser

Dimensioneringsexempel