Lagret är ofta den första och värsta flaskhalsen i produktionen.

Rätt plåt kan hittas omedelbart.

Load it and pack it up!

Teknik

Robust och flexibel konstruktion

Lipus system kan dimensioneras flexibelt för att tillgodose en rad olika produktionskrav. Lagerplatsernas storlek, antal och kapacitet väljs efter plåtarnas typ och storlek.

Beroende på applikationen kan ett system ha 7, 8, 10, 12 eller 16 svängbara lagerplatser plus en fast lagerplats. Kapaciteten för en enskild lagerplats är 2,5 – 60 ton. Kapaciteten beror på antalet stomenheter. Plåtarna som ska förvaras kan vara 2 – 24 m långa och 1 – 4 m breda. Vi kan även skräddarsy individuella lösningar efter specifika krav, t.ex. för plåtstorlekar som avviker från vad som gäller för våra standardsystem.

Lipus system har inga komplicerade och felutsatta konstruktionsdetaljer. Det innebär att våra system är enkla att underhålla och har en uppskattad livslängd på upp till 25 år. Vidare omfattas Lipus system av 5 års garanti avseende konstruktionsfel.

Tillbehör

Bland tillbehören återfinns bl.a. extra hyllarmar för tunna plåtar, lagerlådor för restmaterial samt speciella ytbeläggningar för att förhindra direktkontakt mellan stålarmarna och de förvarade plåtarna.