Lagret är ofta den första och värsta flaskhalsen i produktionen.

Rätt plåt kan hittas omedelbart.

Load it and pack it up!

Tjänster

Rätt system på rätt plats

Ett centralt inslag i alla Lipu systemprojekt är att fastställa kundens faktiska lager- och produktionsbehov. Med denna analys som grund tar vi fram det system som passar bäst för det aktuella behovet, antingen genom att välja våra standardprodukter eller genom att skräddarsy en individuell lösning i enlighet med applikationskraven.

Fastställande av automationsgrad och automationsplanering ingår också i våra tjänster. Utöver själva Lipu-systemet omfattar automationsplanen även gränssnitt till produktionsanläggningens övriga automations- och informationssystem, inklusive styrning av eventuell kringutrustning som kranar och annat.

Efter behovsutredning och konstruktion av det aktuella Lipu-systemet, levereras, installeras och testas systemet och överlämnas nyckelklart till kunden.

Utbildning av användare och underhållstekniker är en viktig del av vår service för att säkerställa korrekt och effektiv användning av varje Lipu-system och garantera en lång och oavbruten driftsäkerhet. Vid behov kan våra lokala återförsäljare erbjuda snabb reparations- och underhållsservice av Lipus system. Automatiserade system kan anslutas till fjärrdiagnostisering för snabbare felsökning.